Risicomanagement

Onafhankelijke Risicoanalyse

Heeft uw gemeente of organisatie een onafhankelijk en deskundig rapport nodig over een gevaarlijk speeltoestel of een gevaarlijke situatie? Dan bent u bij Speelplan aan het juiste adres. Speelplan heeft meer dan 30 jaar ervaring en kent de gevaren van spelen. Onze deskundige inspecteurs kunnen op locatie een risico/gevarenanalyse maken. Na deze analyse zullen wij een rapport opstellen waarin wij onze adviezen aangeven. Uiteraard worden deze ook nog mondeling toegelicht. Tijdens onze onafhankelijke inspecties houden wij bij constateringen ook altijd rekening met onderstaande risicoanalyse.

Risicoanalyse “Fine en Kinney”

Er zijn meerdere methodes om een risicoanalyse bij speelvoorzieningen uit te voeren. De bekendste methode is de risicoanalyse van Fine en Kinney. Deze methode gaat uit van een drietal parameters om een inschatting te geven van de grootte van het risico:

Risico = Effect x Waarschijnlijkheid x Blootstelling (E x W x B)

Deze formule geeft een indicatie van het risico waarbij elke factor staat voor een bepaalde waarde die met elkaar vermenigvuldigd dient te worden. Hieruit blijkt dat bij het beoordelen van een mogelijk gevaarlijke situatie niet alleen gekeken moet worden naar de ernst van een mogelijk ongeval, maar dat er tevens naar de blootstelling en waarschijnlijkheid moet worden gekeken.

Voorbeeld; er is een situatie waarbij een kind ernstig letsel op zou kunnen lopen (factor E). Maar de waarschijnlijkheid (factor W) is hierbij minimaal en de blootstelling (factor B) is ook beperkt. Volgens de risicoanalyse van Fine en Kinney zou dit risico dan aanvaardbaar zijn.

Factor E (ernst of effect)

Deze factor geeft de mate van de mogelijke schade aan of de gevolgen wanneer het risico zich voordoet. De factor heeft een waarde tussen de 0 en 100.

Waarde factor EErnst of Effect
100Catastrofaal, alle ‘gebruikers’ en eventuele omstanders overlijden
80Grote ramp, alle ‘gebruikers’ overlijden
15Zeer ernstig, een iemand overlijdt
7Aanzienlijk, blijvende ongeschiktheid
3Belangrijk, blijvend letsel
1Betekenisvol, eerste hulp verreist

Factor W (waarschijnlijkheid)

Deze factor geeft een indicatie van de waarschijnlijkheid dat een ongeval of het effect daadwerkelijk optreedt. De factor heeft een waarde tussen 0,1 en 10.

Waarde factor BBlootstellingsfrequentie
10Voortdurend ( B > 90%)
6Regelmatig, frequent ( 50% < B < 90%)
3Af en toe, incidenteel ( 10% < B < 50%)
2Soms ongewoon ( 1% < B < 10%)
1Zelden (B < 1%)

Risico-indicatie

Door de factoren ernst, waarschijnlijkheid en blootstelling met elkaar te vermenigvuldigen ontstaat de risico-indicatie. De bijbehorende maatregelen vindt u in de onderstaande tabel.

Waarde R Risico Te nemen preventiemaatregelen
>320Zeer hoogOverweeg stopzetten activiteit
160-320HoogOnmiddellijk maatregelen verreist
70-160VaakCorrectie is nodig
20-70MogelijkGeef aandacht
<20LichtEventueel aanvaardbaar

Wilt u meer weten?

Of wenst u meer informatie te ontvangen