Controle Gym & Sportzalen

Wanneer u uw gymtoestellen en gym/sportzaal veilig wilt houden, kunt u vertrouwen op Data Control Transponder Technology! Onze onafhankelijke inspecteurs kunnen jaarlijks of periodiek deze toestellen controleren op beschadigingen en veiligheid, conform de norm EN913 en diverse cursussen en opleidingen. De sportinventaris en de sportvloeren in wedstrijdruimtes van sportgebouwen en/of scholen moeten veilig zijn. In de meeste onderhoudscontracten wordt een aansprakelijkheidsdekking afgegeven bij controle van minimaal één keer per jaar. Wij adviseren ook om deze controle minimaal één keer per jaar uit te voeren.

Data Control Transponder Technologie

Wij zijn een onafhankelijk inspectiebedrijf dat gespecialiseerd is in het inspecteren en controleren van sporttoestellen in binnenruimtes, zoals alle sportattributen die te vinden zijn in gym- en sportzalen. Ook voor kleinere gymzalen bij scholen, sportzalen en grote turnzalen kunt u bij ons terecht. Door middel van een controle wordt de staat van het toestel zichtbaar. Het onafhankelijke advies geeft aan of een toestel echt vervangen moet worden of dat een kleine reparatie al voldoende is om de veiligheid te waarborgen. Eventuele kleine reparaties, zoals beschadigingen, losse bouten of schroeven, kunnen wij direct uitvoeren.

Hoe gaan we te werk?

Voor het inspecteren van gym/sporttoestellen zal gebruik gemaakt worden van ons ABS-systeem (Aantoonbaar Beheer Systeem). Dit is echter geen verplichting. Inspecties kunnen ook met andere dergelijke systemen gedaan worden. Door middel van een QR-code (sticker) krijgt ieder object een unieke code dat gekoppeld is aan ons ABS systeem. Het voordeel van een aparte QR-code is dat je altijd na scannen van de QR-code direct de status van het juiste toestel te zien krijgt. Zo bouw je een goed overzichtelijk logboek op en heb je direct inzichtelijk wat de leeftijd en status van uw toestel is. Ook kijken we naar de gym/sportzaal zelf (is het licht defect?) en de vloer (geen scheuren etc.).

Wilt u meer weten?

Of wenst u meer informatie te ontvangen