Operationele controle

Waar controleren wij op tijdens deze inspectie

Een operationele of functionele controle is een inspectie om de functionaliteit en stabiliteit van het speeltoestel te controleren, in het bijzonder op slijtage en onderdelen. Er wordt ook aandacht besteed aan reinheid, bodemvrijheid, oppervlakteafwerking van het bodemoppervlak, blootliggende funderingen, scherpe randen, stabiliteit en structurele integriteit. Deze inspectie behoort elke 1 tot 3 maanden te worden uitgevoerd.

Wat kan u verwachten?

Tijdens het uitvoeren van iedere Operationele/Functionele controle ronde van speel-/sporttoestellen volgens de gestelde NEN normen, worden door Data Control de onderstaande gegevens gerapporteerd in het beheersysteem van de gemeente of ons eigen beheersysteem ABS.

  • Het verwerken van constateringen van toestellen of speelplekken met urgenties.
  • Het beoordelen en controleren van eventuele uitgevoerde reparaties- en herstelwerkzaamheden (en zo nodig afmelden in het beheersysteem)
  • Het maken van een of meerdere foto’s van iedere constatering van het speel-/sporttoestel.

Wilt u meer weten?

Of wenst u meer informatie te ontvangen