Controle en veiligheid 

Als beheerder of uitbater van een speelplaats met één of meerdere speeltoestellen draagt u de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de speelplek en de speeltoestellen. Conform de normen dient controle minimaal 4 keer per jaar plaats te vinden, waarvan één controle gericht op veiligheid. Data Control Transponder Technology kan u helpen om dit proces soepel en efficiënt te laten verlopen. Alle controles worden uitgevoerd volgens de geldende normen en het Koninklijk besluit van 28 maart 2001.

Controle speelplek en Speeltoestellen


Regelmatige inspecties en controle op uitgevoerd onderhoud zijn essentieel voor effectief beheer. Data Control controleert jaarlijks 50.000 speeltoestellen en ondergronden met als doel onveilige situaties tijdig te signaleren en vast te leggen. We bieden advies voor het herstellen van onveilige situaties en denken mee in gevallen waarin een toestel meerdere gebreken vertoont die hoge kosten met zich meebrengen. In zulke gevallen kan het vervangen of verwijderen van het toestel een betere oplossing zijn. Onze inspecteurs zijn bekwaam in het gebruik van ons eigen softwareplatform “Aantoonbaar Beheer Systeem” (ABS), maar kunnen ook werken met andere digitale of integrale beheersystemen..

Wij verzorgen de volgende inspecties;

Risicoanalyse van Speelplek en Speeltoestellen: Dit is de inspectie die plaatsvindt na montage en vóór ingebruikname van het toestel. Hierdoor worden eventuele gebreken of verkeerde montage op voorhand voorkomen..

Periodiek controle: Dit is de algehele controle. Deze controle heeft als doel om het algehele veiligheidsniveau van speeltoestellen, funderingen en ondergronden vast te stellen en te rapporteren.

Operationele controle: Een gedetailleerde inspectie om de functionaliteit en stabiliteit van het speeltoestel te controleren, in het bijzonder op slijtage en beschadigingen.

HIC-metingen: HIC-metingen (Head Injury Criterion) worden gebruikt om een inzicht te geven in de valdemping van de ondergrond.

Na onze controles bieden wij onafhankelijk advies voor het herstel van onveilige situaties. Dit betekent dat u van ons een rapport ontvangt en vervolgens vrij bent om zelf te beslissen welke reparaties en vervangingen u wilt uitvoeren en door wie. Natuurlijk kan Data Control Transponder Technology u hierbij ondersteunen door dit proces voor u te coördineren. Vervolgens kunt u zelf bepalen welke onderdelen u wilt vervangen.

Bent u geïnteresseerd of wenst u meer informatie te ontvangen?

Neem dan gerust contact op via onderstaande knop.