Beheer van sportinventaris en sportvloeren

De eigenaar van een sportaccommodatie heeft een zorgplicht voor de inrichting en inventaris van de sportruimte. Als beheerder is het van belang om te weten of de inventaris voldoet aan de gebruikseisen en er regelmatig gecontroleerd wordt. Ook is het van belang dat de vervolgacties van de controles adequaat en aantoonbaar worden opgepakt. ABS helpt hierbij. Indien de sporttoestellen voorzien zijn van een QR-code kan deze via ABS-app gescand worden en verschijnen alle gegevens van het gescande object op het scherm. De beheerder wordt vervolgens stapsgewijs geleid langs de meest voorkomende constateringen binnen de sportzalen en benodigde controlepunten. Opmerkingen kunnen eenvoudig worden toegevoegd of gewijzigd.

Meer inzicht met ABS

Met ABS krijgt u inzicht in de kwantitatieve gegevens en conditie van uw inventaris. Welke objecten schadegevoelig zijn, welke reparaties regelmatig terugkeren en of objecten ook daadwerkelijk vervangen moeten worden? Dit helpt u bij aankoopbeslissingen en het opstellen van nieuwe beheerplannen.

Het is ook mogelijk om meerdere locaties (zalen) in het systeem op te nemen. Na bijvoorbeeld een evenement of verhuur kunt u dankzij de barcode de toestellen snel herkennen en weer terug vervoeren naar hun oorspronkelijke locatie.

Meer weten? Neem contact met ons op!