Beheer van speeltoestellen

Speeltoestellen in de openbare ruimte moeten veilig zijn. Niet alleen omdat u als beheerder graag wilt dat kinderen veilig kunnen spelen, maar ook omdat dit is vastgelegd in Koninklijk besluit van maart 2001. Om te voldoen aan de richtlijnen moeten regelmatige controle- en onderhoudsrondes uitgevoerd worden. Daarnaast dienen alle gegevens over inspecties en onderhoud vastgelegd te worden, bij voorkeur in een geautomatiseerd bestand.

De mogelijkheden van ABS

ABS maakt het voor u gemakkelijk om aan deze eisen te voldoen. Alle speelobjecten en locaties worden opgenomen in de database d.m.v. bestaande Excel-gegevens of shapefile. Vervolgens wordt elke speelplek voorzien van de juiste X-Y coördinaten en worden de speeltoestellen aan de locatie toegevoegd. Elk speeltoestel of object bestaat uit een paspoort waar alle basisgegevens in staan, maar waar ook de gegevens is staan, die wettelijk verplicht zijn zoals: Typeplaatje aanwezig, typenummer, leverancier en bouwjaar. Actuele inspectiegegevens worden direct vastgelegd en gelogd in het logboek. De gebruiker wordt met een eenvoudig stappenplan door de benodigde handelingen voor de inspectie of onderhoudcontrole geleid. Bij aanschaf van een ABSmodule zal een medewerker van Data Control een cursus geven. Tijdens deze cursus zal het werken met ABS worden behandeld voor WEB en ABB, zodat u optimaal kan werken met ABS en de juiste gegevens uit ABS kan halen. Met de data die opgehaald wordt in ABS kunnen waardevolle overzichten gegenereerd worden die als basis dienen voor begrotingen, beheer en beleidsplannen met betrekking tot speelruimte.

Ondergronden kunnen als object worden aangemaakt in ABS. Hierin kunt u waardevolle informatie verzamelen. U kunt niet alleen deze ondergronden controleren en zorgen dat op deze ondergronden periodieke onderhoudscontroles worden uitgevoerd, maar u kunt ook prijzen voor deze ondergronden invoeren per m2 en kosten voor aanleg hiervan. Wanneer u weet hoeveel m2 uw ondergrond bedraagt, kunt u hier ook rekening mee houden wanneer een speeltoestel of locatie wordt vervangen. U heeft dan namelijk niet alleen budget voor het speeltoestel nodig, maar vaak ook voor de ondergrond. Dit wordt in het meerjarenbegroting meegenomen. Het is ook mogelijk om de ondergronden met een landmeter nauwkeurig in te meten als vlak in ABS. Ook HIC-metingen om waardes van ondergronden te meten, worden bij het toestel of de ondergrond gekoppeld, zodat alle documentatie op de juiste plek aanwezig is.

Meer weten? Neem contact met ons op!