Participatie bewoners

Participatie van bewoners als rode draad


Van beleidsvorming tot uitvoering en ontwerp, het organiseren en begeleiden van participatie vormt de rode draad in onze werkzaamheden. We betrekken jeugd, andere bewoners en maatschappelijke partners op verschillende manieren, waaronder:

 • Wijk- en buurtwandelingen
 • Enquêtes
 • Bewonersavonden
 • Schoolbezoeken
 • Huis-aan-huisbezoeken

Door hun ervaringen, kennis, ideeën, kansen en knelpunten mee te nemen in de planvorming, kunnen we de openbare (speel)ruimte verbeteren. Inspraak kan het draagvlak en de betrokkenheid vergroten en zo ook de rol van bewoners bij speel- en sportplekken versterken.


Verschillende manieren van participatie.

Bewonersbijeenkomst ontwerp speelplek

We organiseren bewonersbijeenkomsten om in gesprek te gaan met de directe omwonenden van de speel- en sportplekken, zowel over de huidige situatie als de gewenste toekomstige situatie. We bespreken waar de knelpunten liggen en wat zij graag zouden willen zien gebeuren op de speel- en sportplek. Ook vragen we naar de voorkeuren van de kinderen. Op basis van de verzamelde input stellen we een verslag op en breiden we het programma van eisen uit of passen we het aan.

Participatiemiddag met de kinderen

Het is van cruciaal belang om te begrijpen wat kinderen zelf willen. Daarom organiseren we een participatiemiddag speciaal voor hen. Tijdens deze dag gaan we in gesprek met de kinderen, laten we hen tekenen en knutselen, en stellen we vragen als: “Wat vind je leuk en spannend? Wat vind je eng of juist te makkelijk? Wat zijn jouw favoriete speeltoestellen? Wat vind je leuk aan buitenspelen, en speel je alleen of juist samen?”

Door kinderen actief te betrekken bij het ontwerp en hen te laten meedenken en praten, zullen ze de speeltuin meer gaan gebruiken. Het wordt immers hun eigen speeltuin waar ze trots op zijn.

Tijdens de participatiemiddag kunnen de kinderen onder andere:

 • Een enquête invullen
 • Planningen bekijken
 • Foto’s en informatie over het proces bekijken
 • Stemmen op de ontwerpen
 • Reageren op de ontwerpen
 • Kennismaken met het voorlopige/definitieve ontwerp
 • De contactpersoon van het project ontmoeten

.