Ontwerpproces

Voorlopig ontwerp

Voorafgaand aan het ontwerp vinden het startgesprek en een inventarisatie, vaak in de vorm van participatie plaatst. Het voorloop van dit voortraject wordt vastgesteld in samenspraak met de opdrachtgever. De opgehaalde informatie verwerken we in het “programma van eisen en wensen”. Dit dient als basis voor het VO (voorlopig ontwerp). Het voorlopig ontwerp bespreken we met de opdrachtgever en presenteren we, indien gewenst, aan de kinderen en buurtbewoners. Data control werkt samen met zusterorganisatie Speelplan.

Definitief ontwerp

De op- en/of aanmerkingen op het voorlopige ontwerp van de opdrachtgever, evenals de feedback van de presentatie aan de kinderen en buurtbewoners, worden verwerkt in een verslag. Deze aanpassingen worden vervolgens geïmplementeerd in het definitief ontwerp (DO).

Technische uitwerking en werkomschrijving

Het definitieve ontwerp wordt uitgewerkt in een set technische tekeningen, inclusief een bijbehorende kostenraming en hoeveelhedenstaat. De set tekeningen bestaat uit:

  • Ontruimingstekeningen
  • Grondwerktekeningen
  • Maatvoeringstekeningen

Indien gewenst kan er ook een werkomschrijving worden opgesteld. Met deze documenten kan een hovenier of aannemer een prijs voor aanleg opstellen.

Aanbesteding, directievoering en uitvoeringsbegeleiding

Zodra de technische uitwerking gereed is, kan Data Control Transponder Technology het aanbestedingstraject begeleiden. Bij de gunning van het werk aan een hovenier of aannemer zijn prijs en kwaliteit belangrijke factoren. Voor aanvang van het werk wordt tijdens een bouwoverleg met betrokkenen getoetst of alles duidelijk is en wordt de planning vastgesteld.

Speelplan kan tijdens de realisatie de rol van directievoerder op zich nemen. Op deze manier kunnen wij erop toezien dat de planning wordt gehandhaafd en de werkzaamheden conform afspraak worden uitgevoerd. Daarnaast is het zaak om ervoor te zorgen dat men binnen het gestelde budget blijft.

Risico Analyse Speelplek en speelobjecten, beheer en onderhoudsplan

Na de realisatie wordt er een opleveringsronde gedaan met de aannemer of hovenier. Eventuele constateringen worden nog aangepakt. Hierna volgt een risicoanalyse speelplek en speelobjecten, zodat de speelplek goed kan worden overgedragen aan het beheer. Indien gewenst kan er ook een beheer- en onderhoudsplan worden opgesteld, om ervoor te zorgen dat de speelplek ook na de realisatie mooi en bespeelbaar blijft.

Wilt u meer weten?

Of wenst u meer informatie te ontvangen