Speelruimte op maat

Data Control ontwerpt op maat gemaakte speelruimtes. Elke locatie is uniek, en als onafhankelijk bureau hebben we de vrijheid om de meest passende invulling te geven aan elke specifieke omgeving. We vinden het cruciaal dat kinderen worden gestimuleerd in hun vindingrijkheid en verbeeldingskracht door zelf spelvormen te ontdekken.

Voor dit doel is een inrichting nodig die ruimte biedt voor vrij spel, met speelaanleidingen en speelroutes in plaats van alleen traditionele speeltoestellen. De samenhang tussen verschillende elementen, van speelgroen tot speeltoestellen, speelt hierin een grote rol.

Wij begeleiden het gehele proces

Wij begeleiden het gehele proces van aanleg; vanaf de ideevorming tot en met de opening van de speelplek. Op deze manier kunnen wij garanderen dat de plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd volgens het ontwerp en binnen het gestelde budget. Speelplan werkt de plannen uit, eventueel met een RAW-bestek, en assisteert de klant bij het selecteren van een betrouwbare uitvoerende partij. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om ons in te schakelen voor directievoering, bouwbegeleiding en opleveringsinspectie van de speelplek.

Inrichtingseisen en wensen

De visie van de klant, de wensen en eisen van de bewoners, het budget en de beschikbare ruimte vormen de basis voor de uiteindelijke inrichting.

Data Control Transponder Technology begint met een inventarisatie van de locatie en een beoordeling van het huidige gebruik, waarbij ook wordt gekeken naar de omliggende speelplekken. De gebruiker staat centraal in het bepalen van de functionaliteit van een speelplek. Een goed ingerichte speel- en sportplek nodigt de gebruiker uit en inspireert om te spelen en te bewegen. De gebruiker kent zijn eigen wensen en ideeën het beste, of het nu gaat om kinderen die als experts van hun eigen buurt fungeren, sporters/bewegers in de openbare ruimte, of omwonenden. Op basis van deze uitgangspunten, in combinatie met kennis en creativiteit, stelt Data Control een ontwerp op.

Aandacht voor toegankelijkheid

Wij zijn van mening dat speelruimte inclusief moet worden ingericht, waarbij toegankelijkheid een centraal uitgangspunt is. Speelruimte dient even toegankelijk te zijn voor kinderen zonder beperking als voor kinderen met een beperking. Het is belangrijk dat alle kinderen samen buiten kunnen spelen.

Door middel van een inventarisatie en analyse van eventuele belemmeringen, kunnen specifieke maatregelen worden genomen om de speelvoorziening bereikbaar, toegankelijk en bespeelbaar te maken. Speelplan werkt hierbij samen met de opdrachtgever en betrokken partijen zoals NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) en de potentiële gebruikers.

Landschap als inspiratie


Een ontwerp moet goed passen in de omgeving, en vergroening wordt steeds belangrijker bij het herinrichten van speelplekken. Dit hoeft echter niet altijd te leiden tot een “natuurlijke speelplek”. Data Control streeft altijd naar een balans tussen vergroening en verharding, afhankelijk van factoren zoals de speelintensiteit, het beleid en de toegankelijkheid.

Vergroening is een integraal onderdeel van een klimaatbestendige openbare ruimte. Meer groen draagt bij aan een betere afwatering en vermindert hittestress. Bomen en struiken zorgen ook voor schaduw, waardoor speelplekken ook op zonnige dagen bruikbaar blijven. Bovendien stimuleren natuurlijke elementen de creativiteit van kinderen, die hun eigen fantasiewereld creëren en op ontdekkingstocht gaan.

Om een uitdagende en duurzame natuurlijke speelplek te realiseren, is het essentieel om de juiste keuzes te maken op het gebied van beplanting en natuurlijke inrichtingselementen. Data Control biedt advies bij de inrichting van dergelijke speelplekken en houdt daarbij rekening met factoren zoals beheer en onderhoud. Het streven is om een goed ontworpen speelplek te realiseren die ook op lange termijn standhoudt.