Afvalbakken

Met ABS wordt iedere afvalbak geïdentificeerd door middel van een codering (QR-code), een transponder (chip) of met GPS ingemeten x- en y-coördinaten. De objecten worden opgenomen in ABSweb waarna beheergegevens direct en op locatie geraadpleegd en ingevoerd kunnen worden. De medewerker die de bak leegt kan eenvoudig, via ABSapp, aangeven hoe vol de bak was en eventueel voorzien van een foto of meerdere foto’s. Deze gegevens, gekoppeld aan de betreffende afvalbak worden vervolgens opgeslagen in ABS. De registratie is bewust eenvoudig gehouden om tijdverlies te beperken.

Na elke ronde is het mogelijk overzichten te genereren van de vulgraad van de verschillende afvalbakken en overige constateringen (onderhoud, vandalisme, zwerfafval). Hierdoor wordt bijvoorbeeld inzichtelijk welke afvalbakken goed worden benut, welke minder vaak geleegd kunnen worden en welke afvalbakken wellicht kunnen verdwijnen. Ook onderhoudsacties zelf kunnen worden geëvalueerd. Door dit gericht uit te voeren, ontstaan steeds efficiëntere ophaalroutes en frequenties. Hierdoor wordt het beheer van afvalbakken steeds verder geoptimaliseerd en kunnen beheer- en beleidsbeslissingen aantoonbaar worden beargumenteerd.

Meer weten? Neem contact met ons op!