Speelruimtescan

Om een duidelijk beeld te krijgen van de openbare speel- en sportruimte in elke gemeente, voeren we een speelruimtescan uit.

Formele speelruimte

Onze onderzoekers gaan te voet of per fiets langs alle locaties om een grondige inventarisatie uit te voeren. Elke formele speel- en sportmogelijkheid wordt gedocumenteerd met foto’s en beoordeeld aan de hand van de speelruimtescan. De voorzieningen worden geanalyseerd op aspecten zoals locatie, vormgeving, gebruik en huidige staat.

Het resultaat van deze inventarisatie wordt gepresenteerd in een fotoboek, waarin de foto’s, belangrijkste gegevens en beoordelingen worden opgenomen. Hierdoor wordt een helder en visueel inzicht geboden in de speel- en sportruimte van de gemeente

Informele speelruimte

Tijdens de speelruimtescan wordt ook de vrije (informele) speel- en beweegruimte in kaart gebracht. Elke buurt wordt beoordeeld op de bespeelbaarheid van straten en groene zones. Daarnaast onderzoeken de onderzoekers of kinderen zich vrij en veilig kunnen verplaatsen, en of water en drukke wegen obstakels vormen.

Speelruimteonderzoek

De speelruimtescan is een essentieel onderdeel van het speelruimteonderzoek en fungeert vaak als het startpunt voor een beleids- of uitvoeringstraject. Op basis van de resultaten van de speelruimtescan kunnen speelruimtekaarten worden gecreëerd en participatietrajecten worden opgezet.