Speelruimteonderzoek

Speelruimteonderzoek als basis

Om een goed advies te kunnen geven over de openbare speelruimte en de voorzieningen voor spelen en sporten, voeren we een grondig onderzoek uit. Dit omvat een fietsrondgang door elke stad, dorp, wijk en buurt. Tijdens deze rondgang beoordelen we verschillende aspecten van de speel- en sportplekken:

  • De ligging van de plekken.
  • Hun speelwaarde en aantrekkelijkheid.
  • Voor welke doelgroepen ze geschikt zijn.
  • De technische staat van de voorzieningen.
  • De toegankelijkheid voor iedereen.
  • Hoe goed ze bestand zijn tegen veranderende weersomstandigheden, zoals klimaatverandering.
  • Hun vermogen om water op te vangen en hittestress te verminderen.

Daarnaast letten we op de algemene bespeelbaarheid van de openbare ruimte, waaronder straten, stoepen, groene ruimtes en eventuele obstakels. Alle verzamelde informatie wordt verwerkt in een gedetailleerd onderzoeksrapport, inclusief kaartmateriaal, om zo een helder beeld te schetsen van de situatie en passende aanbevelingen te kunnen doen.