Beheer- en beleidsplan

Beheer- en beleidsplan “spelen”

Als beheerder van speeltoestellen in de openbare ruimte draagt u de verantwoordelijkheid voor het beheer, onderhoud, veiligheid en eventuele vervanging van deze toestellen. Om deze taken effectief uit te voeren, is een grondig overzicht van onderhoud, planning en kosten van cruciaal belang.

Een goed beheer- en beleidsplan is onmisbaar om jaarlijks onderhoud en veiligheidsmaatregelen adequaat te plannen en in te bedden in uw meerjarenbegroting. Hiermee kunt u niet alleen de speeltoestellen in optimale staat houden, maar ook de veiligheid van de gebruikers waarborgen.

Een nauwkeurig advies is van essentieel belang bij het creëren van de perfecte speelplek, waarbij rekening wordt gehouden met aspecten zoals speelwaarde, veiligheid, toegankelijkheid en duurzaamheid.

Maatwerk in speelruimteplannen

Wij ontwikkelen beleidsplannen voor zowel grote als kleine gemeenten. Bij het opstellen van deze plannen integreren we het thema “spelen” met andere belangrijke aspecten van de openbare ruimte, zoals sporten, bewegen voor alle leeftijden, gezondheid, ontmoeting, inclusiviteit, circulariteit en klimaat.

Bij Data Control Transponder Technology vinden we het van groot belang dat bewoners en belanghebbenden buiten de gemeente actief deelnemen aan de ontwikkeling van het beleid. We streven ernaar dat ons beleid begrijpelijk is voor zowel de bewoners als het bestuur van de gemeente. Daarom maken we gebruik van leesbare en visueel aantrekkelijke plannen, die helder en toegankelijk zijn voor een breed publiek.

Meerjarenplannen

We vertalen beleidsambities en -uitgangspunten naar concrete uitvoerings- en beheerplannen. Dit proces kan worden geïntegreerd met beleidsontwikkeling of afzonderlijk worden uitgevoerd door Data Control, afhankelijk van de behoeften van de gemeente. Soms is het noodzakelijk om op basis van (financiële) scenario’s keuzes te maken, om zo tot een goed onderbouwd en uitvoerbaar plan te komen.

Wilt u meer weten?

Of wenst u meer informatie te ontvangen