Advies & Onderzoek

Data Control Transponder Technology is toegewijd aan het bevorderen van hoogwaardige speel- en beweegruimtes in Nederland & België, met betrokkenheid van bewoners op alle niveaus, van beleidsvorming tot uitvoering. Met onze uitgebreide ervaring in onderzoek, beleidsontwikkeling en het opstellen van beheer- en uitvoeringsplannen voor openbare speel- en beweegruimtes, integreren we het thema spelen naadloos met andere belangrijke aspecten van de openbare ruimte, zoals sporten, bewegen, sociale interactie en toegankelijkheid.

Maatwerk in beleid en uitvoering

Data Control Transponder Technology helpt zowel grote als kleine gemeenten bij het ontwikkelen of vernieuwen van hun speelbeleid. We passen ons aan aan de lokale omstandigheden en leveren maatwerk, want elke buurt en gemeente is anders. Of het nu gaat om het opstellen van nieuw beleid, het actualiseren van bestaand beleid of het harmoniseren van beleid na een fusie, wij zorgen ervoor dat de specifieke behoeften van elke gemeente worden meegenomen.

Na het formuleren van de beleidsvisie en -ambities vertalen we deze naar concrete uitvoeringsplannen voor speelruimtes. Dit proces kan zowel deel uitmaken van de beleidsontwikkeling als apart worden aangepakt, afhankelijk van de behoeften van de gemeente. Indien nodig kunnen we verschillende uitvoeringsscenario’s ontwikkelen, inclusief financiële overwegingen, om een goed onderbouwd plan te garanderen.

Participatie & onderzoek

Participatie en onderzoek zijn voor ons de twee belangrijkste fundamenten voor de ontwikkeling van speelruimteplannen. Het begeleiden van participatie rondom de ontwikkeling en uitvoering van speelruimteplannen is de rode draad door onze werkzaamheden.

We betrekken vaak bewoners, die we beschouwen als de ‘lokale experts’, bij onze plannen. We vinden het belangrijk om hun ervaringen in kaart te brengen, zodat onze plannen aansluiten op hun behoeften en wensen. Afhankelijk van de doelgroepen die we willen bereiken, organiseren we verschillende activiteiten zoals wandelingen langs speelplekken (met kinderen), bijeenkomsten voor jongeren, koffiemomenten en bewonersavonden.

Ook wanneer de plannen gereed zijn, is inspraak door bewoners een goede manier om draagvlak te versterken en kan een stap worden gezet om bewoners zelf een actieve rol te laten spelen in hun omgeving (bv. rollen in toezicht en beheer).

Speelruimte in beeld

Onze rapportages zijn visueel aantrekkelijk en bevatten bondige informatie die voor zowel bestuurders als bewoners gemakkelijk te begrijpen is. We geloven sterk in het gebruik van beeld en kaartmateriaal, daarom ontwikkelen we speelruimtekaarten. Deze kaarten zijn niet alleen een integraal onderdeel van speelruimteplannen, maar fungeren ook als visuele ondersteuning tijdens participatiesessies met bewoners en maatschappelijke partners. Op deze manier maken we de complexe aspecten van de openbare ruimte in één oogopslag toegankelijk voor iedereen.

Wilt u meer weten?

Of wenst u meer informatie te ontvangen