ABS App


Naast ABSweb is er ook de ABSapp beschikbaar. Deze app kan worden gedownload via de Play Store, het IOS-platform of het Microsoft-platform en hoeft dus niet direct voorzien te zijn van internet tijdens een inspectie. Na een controle of inspectie kan alle verzamelde data via internet worden verzonden naar ABSweb, waardoor alle uitgevoerde activiteiten direct inzichtelijk worden. Bovendien kan een groot deel van de data vanuit ABSweb worden overgedragen naar de app. Met behulp van deze app kunt u:

  • Locaties lokaliseren
  • Gegevens registreren
  • Foto’s maken
  • Inspecties/controleren uitvoeren
  • Reparaties uitvoeren
  • Beheerwerkzaamheden uitvoeren
  • Synchroniseren met ABSweb

Lokaliseren

Wilt u een nieuw object lokaliseren? Met de ABSapp kunt u eenvoudig GPS-coördinaten toewijzen aan dit object. Dit werkt heel eenvoudig. U gaat met uw apparaat (smartphone of tablet) zo dicht mogelijk bij het object staan en zoekt verbinding met de satelliet. Binnen afzienbare tijd verschijnen de coördinaten op het scherm en kunt u deze opslaan. Dit kan worden toegepast op objecten zoals speeltoestellen in de openbare ruimte, maar ook op vlakken zoals de ondergronden van speeltoestellen. Bij vlakken worden de hoekpunten ingemeten en opgeslagen. Voor objecten die regelmatig worden verplaatst, wordt vaak gebruik gemaakt van QR-codes of transponders. Deze krijgen dus geen vaste GPS-positie.

Registreren

In de app kunt u ook gegevens van de objecten registreren. Als er bijvoorbeeld een nieuw sporttoestel in het systeem moet worden aangemaakt, kunnen bepaalde gegevens dus al ter plaatse worden ingevoerd, zoals serienummers, valhoogtes, fabrikant, enzovoort. Hierbij kunnen ook foto’s worden toegevoegd.

Fotograferen

Bij nieuwe objecten, schades, reparaties of vervangingen zijn vaak foto’s gewenst. In de ABSapp is een foto-app ingebouwd. Hiermee voorkomen we dat er met de standaard camera-app van een apparaat foto’s moeten worden gemaakt en deze vervolgens op een of andere manier in ABS moeten worden geplaatst. Een foto genomen met de ABSapp staat, uiteraard na uw goedkeuring, ook direct in het systeem. Dit geldt ook voor foto’s bij inspectierapportages. Bij elke actie kunnen meerdere foto’s worden gemaakt.

Inspecteren/controleren

Dit is een van de grote voordelen van de ABSapp. Tijdens het inspecteren van objecten kan de inspecteur gebruik maken van pull-down menu’s. Voor alle modules zijn op maat gemaakte pull-down menu’s gemaakt. Immers, bij de inspectie van bruggen moet op andere zaken gelet worden dan bij speeltoestellen of bomen. Door onze eigen jarenlange inspectie-ervaringen bij o.a. het spelen zijn de menu’s steeds efficiënter gemaakt. Hierdoor hoeven inspecteurs bijna geen eigen teksten meer in te voeren. Dit scheelt enorm veel tijd en dus geld. Bij modules waar wij geen inspectie-ervaring hebben, worden de menu’s in overleg met de opdrachtgever samengesteld. Na de inspectie wordt de app gesynchroniseerd met het web, waardoor de rapportage automatisch in ABSweb wordt opgenomen.

Repareren

Eventuele reparaties en vervangingen kunnen in de app worden gemeld, en openstaande opmerkingen/verbeterpunten van inspecteurs kunnen worden afgemeld. Ook deze informatie wordt na synchronisatie in ABSweb opgenomen, waardoor beheerders deze op de voet kunnen volgen. De geschiedenis blijft bovendien in het web staan, waardoor er direct een logboek wordt opgebouwd.

Beheren

Dankzij de gebruiksvriendelijkheid van ABSapp is het vrijwel voor elke medewerker mogelijk om ermee te werken. Hierdoor kunnen tussentijdse (vaak visuele) inspecties en controles snel worden uitgevoerd en opgeslagen. Door objecten in de openbare ruimte vaker te inspecteren, worden schade en vandalisme vaak eerder opgemerkt en kunnen ze ook sneller worden hersteld. Door de uitwisseling van foto’s en rapportages van buiten naar binnen (van de app naar het web) kunnen ook vaak direct de juiste onderdelen worden besteld. Dit draagt bij aan een aanzienlijke verbetering van het effectieve en efficiënte beheer.

Synchroniseren

Zoals u heeft kunnen lezen, kunnen ABSweb en ABSapp met elkaar gesynchroniseerd worden. Nieuwe informatie vanuit ABSweb wordt op deze manier beschikbaar in ABSapp, inclusief rapportages, nieuwe opmerkingen, foto’s en alle andere acties. Dit gebeurt zonder dat fysieke koppelingen zoals kabels of nabijheid van apparaten nodig zijn voor communicatie. Dit hele proces verloopt uiterst betrouwbaar.

Meer weten? Neem contact met ons op!